Home » องค์ความรู้การเกษตร » เมล็ดข้าวพันธุ์ดีที่ชัยนาทอาจจะกล่าวได้ว่าจังหวัดชัยนาทเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ฉบับนี้ผู้เขียนจึงขอนำเสนอเรื่องราวของ “กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลนางลือ-ท่าชัย” ลองติดตาม

 
 

เมล็ดข้าวพันธุ์ดีที่ชัยนาทอาจจะกล่าวได้ว่าจังหวัดชัยนาทเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ฉบับนี้ผู้เขียนจึงขอนำเสนอเรื่องราวของ “กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลนางลือ-ท่าชัย” ลองติดตาม

 
 
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment