Home » ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว โรงสีข้าว และสิ่งก่อสร้างอื่นๆพร้อมติดตั้งเครื่องจักร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว โรงสีข้าว และสิ่งก่อสร้างอื่นๆพร้อมติดตั้งเครื่องจักร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ  ประกาศจังหวัดชัยนาท จ้างก่อสร้างโรงงานฯ

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment