Home » ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องจักรผลิตข้าวครบวงจรและอุปกรณ์ปลูกข้าวแปลงใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องจักรผลิตข้าวครบวงจรและอุปกรณ์ปลูกข้าวแปลงใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องจักรผลิตข้าวครบวงจรและอุปกรณ์ปลูกข้าวแปลงใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ ประกาศจังหวัดชัยนาท ซื้อเครื่องจักรฯ

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment