Home » ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง สอบราคาซื้อปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและการตลาดส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท ปี 2560

 

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง สอบราคาซื้อปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและการตลาดส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท ปี 2560

 

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง สอบราคาซื้อปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและการตลาดส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท ปี 2560

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ ประกาศจังหวัดชัยนาท โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและการตลาดส้มโอ

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment