ประวัติสำนักงานเกษตรจังหวัด

 

ประวัติสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท

                สำนักงานเกษตรจังหวัด กรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งขึ้นเมื่อปี 2521 มีเกษตรจังหวัดชัยนาทคนแรก คือ นายสุนันท์ ยุวนานนท์ โดยดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่มี พ.ศ.2511-2519 ในช่วงแรกมีสำนักงานตั้งอยู่ในบริเวณศาลากลางจังหวัด ต่อมากรมส่งเสริมการเกษตรได้ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทขึ้นที่พื้นที่ ม. 2  ต.เขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ ดูแลโดยกรมส่งเสริมการเกษตร เนื้อที่ประมาณ 65 ไร่ แต่ทางศูนย์ฯได้ย้ายไปก่อตั้งศูนย์ฯแห่งใหม่ที่ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้โอนงบประมาณให้สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาทก่อสร้างอาคารสูงสองชั้นตามแบบที่กรมส่งเสริมมอบให้เหมือนกันในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย และเป็นที่ตั้งของสำนักงานเกษตรจังหวัดตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท มีสำนักงานเกษตรอำเภออยู่ในกำกับดูแล 8 แห่งได้แก่สำนักเกษตรอำเภอเมืองชัยนาท,สำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์,สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์,สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา,สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี,สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา,สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง และสำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม

 
IMG_6352     ศาลเจ้าพ่อหินขาวบริเวณด้านหน้าสำนักงานฯ IMG_63644   ศาลพระภูมิเจ้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท
IMG_63611 IMG_6365

 


 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดในปัจจุบัน (ปรับปรุงทาสีปรับภูมิทัศน์ ปี 2557)

 

 

 

DSC06450