"ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรได้มาตรฐาน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

[catlist id=12 numberposts=5 pagination=yes instance=1 thumbnail_size=180,100
thumbnail=yes thumbnail_class="alignleft" title_class=lcp_title]

คลังความรู้การเกษตร (KM)

[catlist id=11 numberposts=5 pagination=yes instance=2 thumbnail_size=180,100
thumbnail=yes thumbnail_class="alignleft" title_class=lcp_title]

ข่าวรับสมัครงานและประกาศทั่วไป

[catlist id=5 numberposts=5 pagination=yes instance=4 thumbnail_class="alignleft" title_class=lcp_no_img]

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง

[catlist id=6 numberposts=5 pagination=yes instance=5 thumbnail_class="alignleft" title_class= lcp_no_img]

 

 

 

[flexiblemap center="15.202963,100.14799" width="100%" height="400px" zoom="9" title="สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท" description="สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท กรมส่งเสริมการเกษตร"]